Fonduri nerambursabile pentru activitati manufacturiere si mestesugaresti in mediul rural

Fonduri nerambursabile pentru activitati manufacturiere si mestesugaresti in mediul rural

Fonduri nerambursabile pentru activitati manufacturiere si mestesugaresti in mediul rural

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investitii pentru “Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” (submasura 6.2) si “Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” (submasura 6.4) in perioada 28 iulie – 30 noiembrie 2016 (sesiune continua de depunere on-line a cererilor de finantare).

“Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” (submasura 6.2)

Agentia pune la dispozitie o suma totala de 73.000.000 euro pentru crearea de noi activitati neagricole, in special, pentru micii intreprinzatori din mediul rural si incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale.

Beneficiarii pot fi: fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, dar si micro-intreprinderi si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii sprijinului sau nou infiintate (start-ups). Solicitantul trebuie sa aiba capital 100% privat.

Valoarea maxima a sumelor nerambursabile acordate este de 70.000 euro/proiect.

Aceste sume se acorda pentru:

  • – Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
  • – Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole precum: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.) si altele.

“Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” (submasura 6.4)

Agentia pune la dispozitie o suma totala de 85.000.000 euro pentru dezvoltarea activitatilor non-agricole existente, crearea de locuri de munca, cresterea veniturilor populatiei rurale si diminuarea disparitatilor dintre rural si urban.

Beneficiarii vor fi micro-intreprinderile si intreprinderile mici existente sau nou-infiintate din spatiul rural, dar si fermierii sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente. Solicitantul trebuie sa aiba capital 100% privat.

Sprijinului nerambursabil va fi de maxim 90% din costul total al proiectului (care nu trebuie sa depaseasca 200.000 Euro) si se va acorda pentru:

  • – Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
  • – Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole precum: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.) si altele.

Mai multe detalii si formularele necesare le gasiti pe site-ul Agentiei.